Blog o motylach

Poczwarka

Poczwarka to kolejne stadium rozwoju motyla. G±sienica przestaje przyjmować pokarm, opróżnia przewód pokarmowy, zrzuca z siebie oskórek i zmienia się w nieruchom± formę. Z pozoru można uznać j± za martwy organizm, tymczasem we wnętrzu formuje się dorosły motyl. G±sienice motyli dziennych przed przepoczwarzeniem najczę¶ciej opuszczaj± ro¶linę żywicielkę i wyszukuj± odpowiednie miejsce. Przytwierdzaj± się do podłoża nitk± albo zwisaj± głow± w dół, trzymaj±c się odnóżami odwłokowymi. Ćmy często tworz± misterne oprzędy.

W stadium poczwarki motyl nie odżywia się i nie pobiera płynu. Jedynymi otworami, jakie funkcjonuj±, s± służ±ce do oddychania przetchlinki. Narz±dy larwalne rozpadaj± się, a z niepozornych zgrupowań komórek, obecnych już u g±sienicy i dotychczas nie podlegaj±cych istotnym zmianom, rozwijaj± się narz±dy motyla. Przede wszystkim skrzydła, aparat gębowy i narz±dy rozrodcze.

Powstaje dorosły owad – imago.